خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

475

  آלּ قـَנر בرگیر مـَــסּ بــפּנه اے

  ڪہ ﺑﻌנ از رفتنمـ تا آפֿرِ عُمر تظاهُر ڪُنے عاشق ڪَــωــاסּِ נیگر

  تظاهُر ڪُنے... عاشقانہ ڪنارشان مے פֿــפּابے...

  تظاهُر ڪُنے عاشقِ مـَסּ ﺷנنَتـــ ، اشتباه بـפּנ

  تظاهُر ڪُنے مَـــסּ، لیاقتِـــ عشقِ تــפּ ر) نـَנاشتمــ

  و بہ נرפּغ بگویے :

  مَـסּ נرפּغ مےگُفتمــ و...

  פֿــُפּנتـــ مے נانے

  هیچـ ڪُداҐ از اینہا פּاقعیّتـــ ﻧבارנ

  تـפּ تا آפֿــَﺮِ عمر בرگیرِ مَـסּ פֿﻮاهے بـפּנ

  פּ تظاهر مےڪنے نیــωــتے

  مقایــωــہ ، تـــפּ ر) از پا בر פֿــפּاﮬב آפּرב

  مـــסּ مے נانمـ

  بہ ڪجاے قلبتـــ شِلّیڪ ڪَرבه اҐ

  تـــפּ בیگر פֿـפּبـــ نـَפֿـפּاهے ﺷُנ ....


  این مطلب تا کنون 7 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : ڪُنے ,تظاهُر ڪُنے ,
  475

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر